Bestyrelse

KABB ledes af en bestyrelse på fem personer, hvoraf flertallet skal være blind eller svagsynet. Det tilstræbes, at formanden skal tilhøre gruppen af blinde og svagsynede.