Spring menu over og gå til indholdVend tilbage til forsidenGå til vores guide for tilgængelighed

Kristeligt Lydbibliotek

Kristeligt Lydbibliotek tilbyder kristen litteratur indlæst som lydbog, dels forkyndende og opbyggelige bøger, dels romaner, biografier mv., der giver udtryk for en kristen grundholdning.

Bøgerne kan lånes på CD i Daisy-formatet

De ca. 1100 titler omfatter:

  • Bibelen
  • forkyndende bøger
  • lettere teologisk litteratur
  • romaner
  • biografier
  • andagtsbøger
  • børne- og ungdomsbøger

Låneregler:

Lånetiden er normalt en måned, med mulighed for forlængelse efter aftale med kontoret.

I visse tilfælde kan der blive tale om livstids- eller langtidslån:

  • Bibelen kan lånes på livstid.

  • Andagtsbøger kan lånes indenfor det tidsrum, de strækker sig over (f.eks. ét år).

  • Studiebøger vil være til langtidslån efter nærmere aftale med biblioteket.

Hvis det ønskes, kan man komme ”på holdskift”. Det vil sige: Man begynder med at få tilsendt to bøger eller det antal, man selv synes er passende. Når man så har læst den ene, sender man straks denne tilbage og modtager derefter automatisk en ny fra biblioteket.

Man bedes venligst sikre sig, at CD´en er i omslaget, når bogen sendes tilbage.

Er en CD beskadiget, bedes man give biblioteket besked om fejlen og dens art.

Kopiering af lydbøgerne er ikke tilladt.


Daisy-bøger:

Vi kan tilbyde udlån af ca. 1100 Daisy-bøger. Omkring 300 af disse er konverteret til CD fra vores tidligere udgivelser på kassettebånd.

Daisy-formatet gør det bl. a. muligt at bladre i bøgerne, finde sidetal og slå op i ordforklaring.  For at få nytte af disse funktioner skal man som låner have adgang til en Daisy-afspiller. Daisy-afspillere er godkendt som hjælpemiddel til blinde og svagsynede. Man kan søge sin hjemkommune om at få en afspiller stillet til rådighed.

Alle lydbøgerne kan findes i vores katalog her på hjemmesiden.


Bestilling af bøger fra Kristeligt Lydbibliotek:

Send din bestilling pr. e-mail eller post – eller ring til os. Husk at have lydbogens titel og kartoteksnummer klar. Har du flere ønsker opretter vi gerne en ønskeliste, så du får lige netop de bøger, du kan tænke dig.

Ved returnering af lydbøger vendes adressekortet. Da forsendelsen er gratis – blindeforsendelse – må der ikke lægges adresseændringer eller andre meddelelser i lydbøgerne. Disse skal gives direkte til kontoret.


Økonomi:

Det er gratis at låne bøger, men hvis man vil være med til at dække udgifterne til bl.a. nye bøger, er man velkommen til at indbetale et gavebeløb på kontonummer: 7160 1823397 eller via MobilePay 96 903.


Bliv medlem af KABB!

Enhver, der kan tilslutte sig KABBs grundlag og formål, og som vil arbejde for dette, kan blive medlem. Det årlige kontingent er 200 kr.

Som medlem modtager man gratis Kristeligt Lydblad en gang om måneden, bortset fra august måned. Lydbladet udgives på CD, som kan afspilles på MP3- eller Daisy-afspiller, eller tilsendes på mail.

Både seende og blinde kan blive medlemmer.

Hjertelig velkommen som låner