Spring menu over og gå til indholdVend tilbage til forsidenGå til vores guide for tilgængelighed

Årsberetning

Årsberetning for KABB 2022

Endnu et år er gået, og der skal skrives lidt om hvad der har rørt sig i KABB. For mig personlig har 2022 været det første hele år som formand. Da de andre bestyrelsesmedlemmer pegede på mig som formand efter valget i 2021, var det med mange tanker og bekymringer jeg gik ind i opgaven. Men gennem det forløbne år er jeg kommet bedre ind i arbejdet, og synes det er både godt og meningsfuldt. Faktisk har jeg nydt den udfordring der ligger i at jeg kan bruge mine egne tanker og erfaringer og formidle dem til andre. F.eks. har KABBs læseklub betydet, at jeg er begyndt at bruge lydbøger igen, og er glad for at kunne snakke om dem med andre. Det har også betydet meget for mig personligt at kunne mødes med andre blinde og svagsynede og dele Guds ord i det fællesskab. Arbejdet i KABB er meningsfuldt for mig selv. Derfor har jeg også mod på at stille op til bestyrelsen igen i det nye år.

Arrangementer i 2022

Den 30. april arrangerede vi kvindedag. Den første af slagsen fandt sted i 2021 i Skjern, så for at brede geografien lidt ud, mødtes vi denne gang hos Bettina Andersen i Munkebo på Fyn. Det blev en eftermiddag med hygge og gode samtaler, hvor vi sluttede af med lækker aftensmad, sang og andagt sammen med de mænd, der havde været på Herretur i Odense. Som flere gange før, så blev også dette lille arrangement en anledning, hvor nogen mødte KABB første gang. Det er bare lettere at lære hinanden at kende i et mindre fællesskab.

Som nævnt var der samme dag et arrangement for mændene inde i Odense. Niels Henrik Hovaldt var guide på en spændende tur, hvor Odenses gamle bydel blev kulissen for at høre om byens historie og kirkeliv, og hvor de var i selskab med så store skikkelser som Thomas Kingo og H C Andersen. En givende dag, der sluttede med god mad og godt fællesskab i Munkebo.

Sommerstævnet 2022 faldt så tæt på Sankt Hans som det næsten kan lade sig gøre, i dagene fra 24.-26. juni på Fuglsangcentret. Vi var velsignet med godt vejr, så det var fantastisk at kunne nyde den lune sommeraften ude i gårdhaven, hvor snakken fortsatte til sent.

Sommerstævnets tema var ”Gud går med”. Gennem bibeltimer, sang og personlige beretninger blev der sat streg under, at det tema ikke bare er tomme ord, men en levende virkelighed. Indremissionær Heri Elttør holdt bibeltime fredag aften. Lørdag formiddag fortalte tidligere missionær, Anni Sørensen, om hvordan Gud gik med i hendes år i Tanzania. I sangtimen kunne vi synge Fanny Crosbys fantastiske ”Hele vejen går han med mig” og mange andre sange, med Christa Nyborg ved klaveret. Lørdag aften holdt Hans Jørn Østerby koncert for os, og søndag kunne vi slutte med søndagsfejring på Fuglsangcentret.

I alt 40 deltagere var med på sommerstævnet, en god blanding af nye og gamle deltagere, der lover godt for fremtiden.

På grund af corona var det en noget forsinket Nordisk Konference der blev gennemført på Åh Stiftsgård i Sverige, 15.-18. september. Fra Danmark var vi fire deltagere, så vi må erkende, at det er svært at samle mange deltagere til de fællesnordiske arrangementer, når de ikke lige finder sted i Danmark.

Selv havde jeg også kun været med til Nordisk Konference, da den blev afholdt i Løgumkloster i 2017. Men efter at have været med i Sverige må jeg sige, at det slet ikke var så farligt som jeg troede. Særlig sprogvanskelighederne havde bekymret mig meget på forhånd, men hvis der var noget, som vi danskere ikke forstod, så kunne vi tale med hinanden om det bagefter. På den måde brugte vi hinanden, og fik også på den måde drøftet indholdet med hinanden. I det hele taget havde vi et godt fællesskab, både med nordmænd og svenskere på selve konferencen, og med hinanden i den danske gruppe, hvor der var god tid til at hygge i bilen og på færgen.

Det ville dog være godt at være lidt flere danskere! Det håber vi på, når nu Danmark skal være vært i 2024.

Lørdag 29. oktober var der fuldt hus på KABBs kontor, da 15 deltagere troppede op til temadag om ”Tro i musikken” – igen med nye ansigter i flokken. Det var en dag, hvor vi brugte ”egne kræfter”, da de to oplæg blev holdt af den daglige leder og Erik Frost fra bestyrelsen. Førstnævnte gennemgik den plads sang og musik har haft på Bibelens tid og op gennem kirkens historie. Derefter holdt Erik Frost oplæg om Kim Larsen, med en lang række eksempler på hvordan den kristne tro har sat sig spor i hans musik. Foruden dagens oplæg var der god tid til at nyde den gode mad, snakke, hygge – og naturligvis synge sammen!

Kristeligt Lydblad

Foruden arrangementerne i KABB er det i høj grad vores lydblad, der binder foreningen sammen. 11 gange om året modtager medlemmer og bidragsydere Kristeligt Lydblad på en CD eller på mail. Det er fortsat Ole Blume der redigerer og indlæser bladet. Hen over et år er bladet fyldt med indslag, der passer til årstiden eller kirkeåret, og som giver stof til eftertanke. Hver måned er der desuden nyt fra kontoret og orientering om nye bøger, der er læst ind. Vi opfordrer lydbladets lyttere til at bidrage til bladet, og får af den vej nogle enkelte indslag til bladet. Der er jævnligt positive tilbagemeldinger på lydbladet.

Foruden vores eget lydblad kan man have glæde af lydudgaven af en række tidsskrifter og blade. Vi formidler i lighed med sidste år fem forskellige blade på lyd.

Kristeligt Lydbibliotek

Siden 1958 har lydbiblioteket gjort det kristne budskab let tilgængeligt for mennesker med et synshandicap. Ud fra den gode kontakt vi har til mange lånere, er vi ikke i tvivl om at dette tilbud er til glæde og velsignelse.

Vores 5 tilknyttede indlæsere har i 2022 indlæst 16 nye bøger, og gør et godt og vigtigt arbejde for KABB.

Vi oplever desværre i disse år en nedgang i antallet af lånere, som også er fortsat i 2022. Nedgangen skyldes ikke utilfredshed men er et udtryk for at gennemsnitsalderen blandt vores lånere bliver højere. En del lånere melder fra, fordi de er blevet for gamle til at kunne lytte til lydbøger, og i andre tilfælde får vi besked om at lånere er døde.

Vi glæder os over vores ca. 130 lånere, spredt ud over hele Danmark samt Færøerne. Bestyrelsen har i årets løb drøftet hvordan udviklingen kan vendes. så lydbiblioteket bliver kendt blandt flere. Alle vores lånere kan finde et opdateret katalog over vores omkring 1100 bogtitler på hjemmesiden. Jeg minder om at vi også har Bibelen og en lang række andagtsbøger til udlån.

Synlighed

I 2021 fik vi en del omtale da vi fejrede vores 100 års jubilæum. Dette har resulteret i, at den daglige leder har fået en række møder i kalenderen for 2022 og 2023, fordelt ud over hele landet. Vi er meget afhængige af den synlighed vi kan få på denne måde, hvor der knyttes personlige kontakter ude i menighedslivet. Tak til alle jer, der i det daglige er ambassadører for arbejdet i jeres lokale sammenhænge. KABB har gennem hele sin levetid været afhængig af både blindes og seendes hjælp til at drive arbejdet.

Vi annoncerer i Dansk Blindesamfunds medlemsblad, hvor vi også forsøger at få en lille omtale af relevante arrangementer. Desuden har vi faste annoncer i en række kirkelige blade og tidsskrifter, ligesom man kan finde os på vores hjemmeside og på Facebook.

Bestyrelsesmøder

Vi har i 2022 afholdt 4 bestyrelsesmøder.

Fredag d. 4. februar mødtes vi på kontoret i Fredericia. Lørdag d. 13. juni og fredag d. 26. september holdt vi møde online, og fredag d. 11. til lørdag den 12.  november mødtes vi til bestyrelsesseminar på Fuglsangcentret.

Bestyrelsesseminaret er et nyt tiltag, og udtryk for bestyrelsens behov for at have tid til en grundigere drøftelse og til at planlægge på lidt længere sigt. Jeg tror at vi alle oplevede det som frugtbart, både fordi vi havde mere tid og ro til vores drøftelser, men også fordi vi som en forholdsvis ny bestyrelse kunne lære hinanden bedre at kende. Så måske bliver det en måde at samles på, som vi vil benytte os af med mellemrum.

En stor tak

Jeg vil slutte årsberetningen med at give udtryk for stor taknemmelighed. Tak til resten af bestyrelsen og vores suppleant, Bettina, for godt og tillidsfuldt samarbejde. Det er helt afgørende at vi kan stå sammen om opgaverne i KABB. Tak til vores dygtige indlæsere for det tidskrævende og møjsommelige arbejde I gør. Tak til vores dygtige kasserer Steen Klejnstrup Sørensen, der på enestående vis lever med i arbejdet, og som  endnu et år har trukket et stort læs med klargøring af regnskabet og med support, når der er spørgsmål af økonomisk karakter, herunder folk der henvender sig omkring testamente til KABB. Tak til KABBs daglige leder, Poul Arne Nyborg. Han er den, der i det daglige binder tingene sammen og er foreningens udførende kraft i mange sager. Benyt gerne muligheden for at ringe eller besøge kontoret, både hvis I har praktiske spørgsmål omkring arrangementer eller om lydbiblioteket, men også hvis I blot har brug for en snak.

Til sidst vil jeg sige tak til alle jer, der gør brug af KABB, til vores 141 medlemmer og til alle jer, som bakker op om arbejdet økonomisk og gennem forbøn. Uden jer ville der ikke være noget KABB! Tak om vi også må regne med jer i det kommende år. Det er vi helt afhængige af.

Jeg vil slutte med at lade takken gå til Gud, for den omsorg og beskærmelse vi har oplevet i 2022.

”Herren er min styrke og lovsang, han blev min frelse. Han er min Gud, ham vil jeg prise, min faders Gud, ham vil jeg hylde”    (2. Mosebog kapitel 15 vers 2)

Fredericia, marts 2023

Birthe Bräuner Haahr, Formand