Spring menu over og gå til indholdVend tilbage til forsidenGå til vores guide for tilgængelighed

Årsberetning

 

Endnu et år er føjet til KABB´s mangeårige historie!

Det er tid til at samle op og standse op. Vi kan se tilbage på 2019 med taknemmelighed, glæde og optimisme.

Som tidligere år har vi igen oplevet stor opbakning og gavmildhed fra foreningens venner, medlemmer og lånere.

Det kommer klart til udtryk, da KABB igen i år er blevet betænkt med både gaver og testamentariske bidrag. Hvert eneste bidrag er af stor værdi og udgør samtidig vigtige brikker i det økonomiske puslespil.

Pr. 31. december 2019 tæller KABB 138 medlemmer. Et medlemskab af KABB koster årligt 200 kr og enhver, der vil arbejde med på foreningens formål, kan opnå medlemskab ved at kontakte kontoret.

Synlighed og profilering:

Vi fortæller gerne om vort arbejde i kirkelige sammenhænge og foreninger på møder rundt i landet.

I 2019 har 18 foreninger taget imod tilbuddet om et besøg af den daglige leder eller et bestyrelsesmedlem.

Vi annoncerer løbende i blade og tidskrifter, ligesom man kan finde os på vores altid opdaterede hjemmeside.

Torsdag d. 28. februar kom budskabet om KABB ud i æteren – i hvert fald ud i det vestjyske. Poul Arne, Birthe og Lene sad et par timer ved mikrofonerne i studiet i Radio Ådalen i Skjern.

Lydbladet og Lydbiblioteket:

Vores brede vifte af lydbøger gør det kristne budskab let tilgængeligt for blinde og svagsynede.

At det bringer glæde og velsignelse, får vi jævnlig melding om fra lånerne.

Vi har ca. 150 lånere spredt ud over hele landet og endda også en lille flok på Færøerne.

11 gange om året modtager alle medlemmer efter eget valg Lydbladet på en CD eller på mail. Ole Blume redigerer og indlæser Lydbladet krydret med lydoptagelser af foredrag eller musik.

Hvert nummer af Lydbladet indeholder en andagt, opbyggelige artikler og aktuelle meddelelser fra kontoret. Desuden orienteres der løbende om nyindlæste bøger.

Også her kan henvises til vores hjemmeside, hvor man til hver en tid kan finde en opdateret liste over vores nu omkring 1000 bogtitler.

Disse bøger kan frit lånes af enhver, som opfylder betingelserne for at blive registreret som låner.

Desuden kan man abonnere på en række tidsskrifter og blade. Vi formidler lige nu 5  forskellige blade.

Aktiviteter:

Bestyrelsesmøder:

Den 1. februar, den 18. juni med konstituering og den 8. november afholdt vi ordinære bestyrelsesmøder.

Den 6. september mødtes vi til et meget givende og spændende Visionsmøde, hvor vi tænkte fremad.

Temadag:

29. marts mødtes 15 deltagere til en temadag i Herning med emnet: ”Kvinder i Bibelen.”

Ud fra bogen ”Mødrene” gav Poul Arne et godt oplæg, hvorefter vi alle var klædt på til en god og inspirerende debat.

Sommerstævne:

I dagene 24.-25.-26. maj fandt 26 deltagere vej til årets Sommerstævne. Igen dannede Fuglsangcentret i Fredericia rammen om et dejligt fællesskab med sang, hygge og fordybelse.

”Vejen” var temaet for dette års stævne.

Fredag aften fortalte Johannes Kloster ud fra sin erindringsbog ”Du gav mig, o Herre, en lod af din jord” om nogle af de mennesker og sange, der har haft betydning i hans liv og som han mødte på sin vej.

Lørdag formiddag reflekterede Poul Arne Nyborg over de underlige sving på livsvejen, over de mange vejkryds og over  spørgsmålet: Hvor ender vejen? Han pegede først og fremmest på, at Jesu ord: ”Jeg er vejen”, der er afgørende at have med i livsbagagen.

Festaften blev lagt i hænderne på Ovin Klein Olsen, som kaldte sit foredrag: ”Når livsvejen ændrer sig”. Gennem fortælling og egne sange fik vi en både rystende og tankevækkende beretning om Ovins livsvej.

Foreningens generalforsamling blev afholdt på bedste vis lørdag eftermiddag.

På valg var Anna Højgaard og Martha Kloster.

Anna Højgaard blev genvalgt og nyvalgt blev Birthe Haahr.

Martha har valgt at stoppe efter mange års trofast arbejde i bestyrelsen – først som suppleant, senere som næstformand.

Stor TAK til Martha for mange års godt samarbejde og VELKOMMEN til Birthe i bestyrelsen. Begge modtog en varm og velfortjent klapsalve.

Nordisk samarbejde:

Fra d. 1. til d. 4. august deltog 7 frimodige danskere ud af i alt 104 deltagere i Nordisk Konference på Sole Gjestegård, Norge.

Vi fik mange gode oplevelser med os hjem. Vi oplevede gode bibeltimer, flot koncert med Gunnar Ajer både på Gjestegården og i kirken. En meget dygtig blind fortæller betog os alle.

Solen skinnede og varmede os på de to dejlige udflugter – én tur på fjeldet og et besøg i et eventyrhus, og legede med på badeture og sejlture på søen.

I 2021 vil Sverige være værter for den næste Nordiske Konference.

Afslutning og TAK:

TAK til daglig leder, Poul Arne Nyborg, for et stort og værdifuldt arbejde.

Fra kontoret skabes der dagligt god og venlig kontakt til både medlemmer, lånere og samarbejdspartnere.

KABB er hver dag omsluttet af mange, som på forskellig vis holder ”KABB-hjulene” i gang.

Stor TAK til alle ansatte og frivillige, som på hver sin måde og på hver sit felt gør det muligt at bringe evangeliet til blinde og svagsynede.

TAK til enhver, som med gaver, kærlighed og forbøn gavmildt støtter KABB.

 

Må Gud velsigne KABB og vores fælles virke.

Må hver enkelt af os formå at være kirke.

Må vi formå at tænde Lys og vise vej

for ….. De skal se Gud

 

Sdr. Felding, december 2019

Lene Friis Thorkildsen

Formand