Årsberetning

2017 blev for KABB et år fyldt med aktivitet og et rigt fællesskab.

Vi tror på, at KABB´s arrangementer gør en forskel for kristne blinde og svagsynede. Fællesskabet her er et åndehul og et frirum, hvor både troen og det at leve med et synshandicap er fælles faktorer, som kan deles med andre.

Netop det gør KABB til et helt særligt fællesskab, som vi gerne vil dele med rigtig mange.

Som tidligere år har vi følt stor opbakning og gavmildhed fra vore medlemmer, lånere og samarbejdspartnere. Vi har den glæde, at foreningen igen er blevet betænkt med mange gaver. Hvert eneste bidrag er af stor betydning. Stor TAK til enhver, som med både forbøn, arbejde og gaver gør det muligt, at KABB dag efter dag kan række evangeliet ud til blinde og svagsynede i Danmark.

Synlighed og Profilering:

Vi ved, at rigtig mange i dag kender KABB.  Alligevel har vi et håb og et stort ønske om, at nå ud til endnu flere med de tilbud, som foreningen rummer.

Lørdag d. 9. juni kunne man finde os på IM´s årsmøde i Skjern, hvor Martha Kloster og Anna Højgaard repræsenterede foreningen.

Vi annoncerer løbende i blade og tidskrifter, ligesom man kan finde os på vores altid opdaterede hjemmeside.

Her kan man følge med i hvilke arrangementer og aktiviteter, vi tilbyder. Man kan følge med i vores mødeaktivitet, som i år har ført os ud i landet til 19 forskellige kirkelige foreninger og fællesskaber.

Vi oplever med glæde, at rigtig mange foreninger tager imod vores tilbud om at få besøg af den daglige leder eller et bestyrelsesmedlem. Vi fortæller om at være blind eller svagsynet og i forlængelse deraf gøre KABB endnu mere synlig og kendt.

Lydbladet og Lydbiblioteket:

11 gange om året modtager alle medlemmer efter eget valg Kristeligt Lydblad på en CD eller på mail. Ole Blume både redigerer og indlæser lydbladet. Hvert nummer indeholder en andagt, opbyggelige artikler og aktuelle meddelelser fra kontoret.  Desuden orienteres der løbende om nyindlæste bøger.

Antallet af lydbøger vokser støt og sikkert. Biblioteket tæller nu mere end 1000 titler.

Vi gør vort bedste for at vælge bøger, som er både interessante, opbyggelige og spændende for mange. Disse bøger kan frit lånes af enhver, som opfylder betingelserne for at blive registreret som låner.

Aktiviteter:

Vi har i 2017 afholdt 3 ordinære bestyrelsesmøder + et konstituerende møde efter generalforsamlingen i august.

Årets første møde med en indlagt arbejdsformiddag blev afholdt torsdag d. 8. feb. i Fredericia

De næste to møder fandt sted fredag d. 2. juni og fredag d. 3. nov. i Sct. Johannes. kirke i Herning.

Vi har været så heldige, at Birthe Haahr fra Skjern har tilbudt at træde til som frivillig hjælper. Hun var med for første gang ved mødet i november. Tak til birthe for denne velvillige gestus.

Lørdag d. 19. aug. afholdt vi ordinær generalforsamling i forbindelse med Nordisk konference, med deltagelse af 14 stemmeberettigede.

På valg var: Susanne Schmidt Laursen og Lene Friis Thorkildsen

Begge blev genvalgt.

Ved det efterfølgende konstituerende bestyrelsesmøde blev Martha kloster genvalgt som næstformand og Lene Friis Thorkildsen genvalgt som formand.

Fredag d. 10. marts afvikledes den årlige Forårsfest/Medarbejderfest  med 9 deltagere.

Vi mødtes i Galleri Bibelland i Gårslev, hvor kunstneren Gert Grube viste rundt og fortalte om sine meget spændende skulpturer, som i sig selv rummer en klar visuel forkyndelse.

På kontoret nød vi en god middag, hjemmebag  og ikke mindst et både berigende og hyggeligt samvær. Vi afsluttede dagen og fællesskabet med en andagt.

Nyt og spændende tiltag

Tirsdag d. 31. okt. blev en helt ny aktivitet sat i søen.

Efter idé og på opfordring af Hjørdis Søvsø arrangerede vi en tema-dag med 11 deltagere på kontoret i Fredericia

På selve reformationsdagen kom vi hele vejen omkring Martin Luther og ikke mindst om hustruen Katharina von Bora.  Alle deltagere havde på forhånd læst romanen ”Roser i sne”, som dermed var udgangspunkt for spændende ny viden og fordybelse i kirkehistorien.

Tak til Hjørdis Søvsø og Poul Arne Nyborg  for en god og udbytterig dag.

Nordisk samarbejde:

Fra torsdag d. 17. aug til søndag d. 20. august dannede refugiet i Løgumkloster rammen om Nordisk konference med 93 deltagere fra Norge, Sverige og Danmark. Fra Danmark deltog i alt 34 – en meget flot tilslutning.

Temaet for konferencen var ”Kom og se”. Det var et lidt provokerende tema, men samtidig også et tema, som gav stof til både eftertanke og berigelse.  Jens Jensen, Norge viste os gennem sine bibeltimer, hvilken gave det er at se, og blive set med troens blik.

Vi startede hver dag med en morgenandagt i kapitelsalen og sluttede dagen med aftensang i klosterkirken.

Programmet var en fin blanding af forkyndelse, kulturelle oplevelser, snak og hygge på tværs af de tre nationaliteter,

Vi ser frem til næste nordiske konference, der efter planen skal afholdes i 2019.

Afslutning og TAK:

TAK til daglig leder Poul Arne Nyborg, som hver dag udfører et stort og værdifuldt arbejde. Fra kontoret skabes der dagligt god og venlig kontakt til både medlemmer, lånere og samarbejdspartnere.

TAK til kasserer, Steen Klejnstrup Sørensen,som gavmildt yder en stor og uvurderlig indsats for foreningen.

TAK til lydbladets redaktør Ole Blume, indlæsere og bestyrelsen, for engageret og trofast arbejde.

TAK til enhver, som med gaver, kærlighed og forbøn gavmildt støtter KABB.

 

Salige er de rene af hjertet, for de skal se Gud – Matt. 5,8

Må Gud velsigne KABB og vores fælles virke.

Må hver enkelt af os formå at være kirke.

Må vi formå at tænde Lys og vise vej for… ”De skal se Gud” (KABB’s motto)

Lene Friis Thorkildsen

Formand