Spring menu over og gå til indholdVend tilbage til forsidenGå til vores guide for tilgængelighed

Årsberetning

Årsberetning for KABB 2021

Et jubilæumsår

2021 blev ligesom 2020 præget af Corona. For os i KABB var der dog en begivenhed, der overskyggede det alt sammen, nemlig foreningens 100 års jubilæum.

Lige til det sidste var vi spændte på om vi for andet år i træk måtte aflyse vores sommerstævne, men vi ser det som Guds velsignelse, at genåbningen af Danmark kom lige nøjagtig i rette tid til at vi kunne gennemføre vores planlagte sommerstævne med jubilæumsmarkering og generalforsamling 28.-30. maj. Forsamlingsloftet var på 50 personer, så med 47 tilmeldte til lørdagens program kunne vi lige nøjagtig afvikle alt som planlagt.

I forbindelse med jubilæet blev der trykt en folder, hvor KABBs 100-årige historie er markeret som en rød linje, der går op og ned. Denne bølgende linje kan symbolisere en lydbølge fra en lydbog, en rød tråd eller op- og nedture. Uanset hvordan man tolker linjen står man tilbage med taknemmelighed. Over at Guds velsignelse går som en rød tråd gennem arbejdet alle årene og at der har været blinde og svagsynede, der har haft hjerte for dette arbejde, og har båret det gennem opgangstider og nedgangstider. KABB har altid været en lille forening, med den sårbarhed, der følger med, når man skal strække midlerne langt, og når der kun er et begrænset antal mennesker at spørge, når bestyrelsen skal bemandes. Desto større er taknemmeligheden over det jubilæum, vi har fejret i det forgangne år.

TAKKEN skal også rækkes videre til alle jer, der har båret med i 2021. Tak for opbakning til vores arrangementer, for medleven i forbøn for foreningens arbejde og ansatte – og for hvert eneste bidrag til foreningens drift. Det er alt sammen af stor værdi og gør det muligt at holde KABB-hjulene i gang.

Vi er taknemmelige for hvert eneste medlem, men vi har plads til endnu flere. Et medlemskab af KABB koster årligt 200 kr, og enhver, der vil arbejde for KABBs sag, kan opnå medlemskab ved at kontakte kontoret. Med udgangen af 2021 kan vi notere 144 medlemmer.

Synlighed og profilering:

I jubilæumsåret har vi haft den glæde, at flere blade har omtalt KABB i forbindelse med fejringen. Det har givet os en ekstra synlighed i det kirkelige landskab, som KABB fortsat har brug for. KABB har gennem alle de 100 år været afhængig af både blindes og seendes hjælp til at drive arbejdet.

Vi kommer gerne på besøg ved møder i kirkelige sammenhænge og foreninger rundt i landet. Vi fortæller om at være blind eller svagsynet og om hvordan KABB kan gøre en forskel. I takt med genåbningen af samfundet har vi hen over efteråret kunnet glæde os over, at en række foreninger igen tager imod dette tilbud, og vores målrettede annoncering i jubilæumsåret gør, at der nu er mange aftaler om møder i kalenderen for 2022 og 2023.

Vi annoncerer i en række kirkelige blade og tidsskrifter samt i Dansk Blindesamfunds medlemsblad, ligesom man kan finde os på vores hjemmeside og på Facebook. Vi er dog bevidste om, at det i mange tilfælde er den personlige kontakt, der gør udslaget, når nye mennesker finder frem til KABBs tilbud. Så tak til alle jer, der i det daglige er ambassadører for arbejdet.

Kristeligt Lydbibliotek og Kristeligt Lydblad

Kristeligt Lydbibliotek har siden 1958 gjort det kristne budskab let tilgængeligt for mennesker med et synshandicap. Vi hører jævnligt fra vore lånere, at dette tilbud er til glæde og velsignelse. Ligesom i 2020 oplever vi at de nære oplevelser, som at lytte til en lydbog, bliver udnyttet under Coronanedlukningen.

Vi oplever desværre en nedgang i antallet af lånere, som også er fortsat i 2021. Vi glæder os over de ca. 140 lånere, spredt ud over hele Danmark samt Færøerne, men må også gøre en indsats for at gøre lydbiblioteket kendt blandt flere. Alle vores lånere kan finde et opdateret katalog over vores omkring 1100 bogtitler på hjemmesiden.

11 gange om året modtager medlemmer og bidragsydere Kristeligt Lydblad på en CD eller på mail. Også i 2021 er det Ole Blume der har redigeret og indlæst. Ole er god til at finde aktuelt stof, der passer til årstiden eller kirkeåret, og som beriger hverdagen. Hver måned bidrager den daglige leder med aktuelle meddelelser fra kontoret og orientering om nyindlæste bøger.

Desuden kan man have glæde af lydudgaven af en række tidsskrifter og blade. Vi formidler lige nu 5 forskellige blade på lyd.

Sommerstævne

Som nævnt kunne vi gennemføre sommerstævnet som planlagt. Det var med mundbind, men ellers uden den store gene fra coronarestriktionerne.

Lørdag aften blev en festlig markering af jubilæet, med besøg af Asylkoret fra Udrejsecenter Kærshovedgård. Deres smittende tro og glæde var en stor opmuntring. De var et vidnesbyrd om det gode budskab, som også bærer os i KABB. At vi trods modgang og fejl i livet kan finde hjælp og fred hos Gud. På samme måde var de to livsberetninger af Axel Rye Clausen og Frede Møller en understregning af, at vi er afhængige af Gud, uanset hvilket arbejde vi er kaldet til. Også i KABB.

Generalforsamling

Et utrolig vigtigt punkt i sommerstævneprogrammet var lørdagens generalforsamling. Det er jo kun hvert andet år vi har ordinær generalforsamling, så det er en vigtig drøftelse vi har ved den lejlighed. Da der i år var lagt op til en større udskiftning i bestyrelsen, var det med ekstra stor spænding vi så frem til mødet.

Lene Thorkildsen og Anna Højgaard valgte begge at stoppe i bestyrelsen, efter et langt sejt træk med mange år i bestyrelsen, for Lenes vedkommende en årrække som formand.

Susanne Schmidt Laursen blev genvalgt til bestyrelsen og desuden blev Erik Frost og Dorthe Bruhn valgt ind. Bettina Andersen blev suppleant.

Valget betyder, at bestyrelsesarbejdet kan drives videre med nye kræfter, så der også efter jubilæet er et aktivt KABB. På det konstituerende møde lige efter generalforsamlingen valgte bestyrelsen Birthe Haahr som formand og Susanne Schmidt Laursen som næstformand. Desuden blev der rakt en opfordring til Bettina Andersen om at deltage aktivt i bestyrelsesmøderne, sådan som KABBs vedtægter åbner op for.

Bestyrelsesmøder

Vi har afholdt 4 bestyrelsesmøder.

Fredag d. 12. februar på kontoret i Fredericia.

Lørdag d. 29. maj – konstituerende møde efter generalforsamlingen.

Fredag d. 18. juni på kontoret i Fredericia

Tirsdag d. 23. november på kontoret i Fredericia.

Nordisk samarbejde

I dagene 9.-12. september 2021 var der programsat Nordisk Konference i Sverige. Da restriktionerne, særligt i Norge, holdt ved længe, kunne vi ikke finde en åbning for at gennemføre konferencen. Vi besluttede derfor at udskyde konferencen til 2022 – med samme program, samme sted og de samme medvirkende. Vi håber altså at kunne mødes med de mange gode mennesker fra vores nordiske søsterforeninger i det nye år.

Kvindedag

Den nye bestyrelse trak hurtigt i arbejdstøjet og indbød til en kvindedag lørdag den 16. oktober. 12 deltagere mødte op til en hyggelig eftermiddag hos den nye formand.  Vi begyndte med middagsmad og derefter havde vi nogle gode timer sammen i et kristent fællesskab. Vi oplevede også denne dag, at de små fællesskaber kan noget særligt, da de giver mulighed for at tale sammen på kryds og tværs, så nye mennesker kan sluses ind i KABB-fællesskabet. Vi har allerede planlagt den næste kvindedag, der bliver afholdt hos den anden af kvindedagens arrangører, Bettina Andersen fra Munkebo.

Temadag

Da vi hen over sommeren kunne se, at der ville blive mulighed for at lave et arrangement omkring selve jubilæumsdatoen (1. november), besluttede vi at afholde en kombineret temadag og jubilæumsfejring den 30. oktober i Sct. Johannes kirkes lokaler i Herning. Foredragsholder var Margit Simonsen, der fortalte sin personlige beretning om hvordan Gud havde hjulpet gennem op- og nedture i livet. Overskriften hun havde valgt hed ”Med Far på arbejde”. Som kristne går vi på en vej, som Gud har lagt klar for os, og vi får lov at virke med i hans arbejde. Temadagen var velbesøgt, så selv trods et par afbud på selve dagen, kunne vi mønstre 25 deltagere. Det er foreløbig rekord til en temadag.

TAK og Afslutning

En stor tak til vores daglige leder på kontoret, Poul Arne Nyborg. Han gør et stort arbejde, har et stort overblik og er god til at se, hvor der lige trænger til hjælp. Han sidder klar ved telefonen til en hyggelig samtale, til bestilling af lydbøger og når man ønsker at bestille et informationsmøde med KABB.

Der skal også lyde en stor tak til resten af bestyrelsen. Tak for jeres medleven i arbejdet og opbakning til KABBs arrangementer.

Tak til alle, der hjælper os i KABB. Det gælder både vores indlæsere og alle, der støtter KABB med gaver og gennem et medlemskab.

 

Frygt ikke, for jeg er med dig, fortvivl ikke, for jeg er din Gud.

Jeg styrker dig og hjælper dig, min sejrrige hånd holder dig fast. (Es 41, 10)

 

Skjern, juni 2022

Birthe Bräuner Haahr, Formand