Spring menu over og gå til indholdVend tilbage til forsidenGå til vores guide for tilgængelighed

Årsberetning

Årsberetning for KABB 2020

2020 blev for os alle et meget anderledes år, og vil ganske givet gå over i historien. Corona-krisen har sat sit præg på utallige arrangementer og aktiviteter hvilket vi også har mærket i KABB.

Men trods denne udfordring kan vi med stor taknemmelighed se tilbage på et år fyldt med gode oplevelser, et givende fællesskab og stor gavmildhed.

KABB’ s arbejde hviler på den store opbakning, som vi igen i år har følt os omsluttet af fra foreningens venner, medlemmer og lånere. Vi er i rigt mål blevet betænkt med både gaver og testamentariske bidrag.

TAK for hvert eneste bidrag, som er af stor værdi og gør det muligt at holde KABB hjulene igang.

Vi er taknemmelige for hvert eneste medlem, men vi har plads til endnu flere.

Et medlemskab af KABB koster årligt 200 kr, og enhver, der vil arbejde for KABBs sag, kan opnå medlemskab ved at kontakte kontoret.

Pr. 31. december 2020 kan vi notere 154 medlemmer.

Synlighed og profilering

Vi kommer gerne på besøg ved møder i kirkelige sammenhænge og foreninger rundt i landet. Vi fortæller om at være blind eller svagsynet og om hvordan KABB kan gøre en forskel.

Vi kan glæde os over, at en række foreninger igen i år har taget imod dette tilbud.

Vi annoncerer løbende i blade og tidsskrifter, ligesom man kan finde os på vores altid opdaterede hjemmeside.

Lydbiblioteket og Lydbladet

Vores brede vifte af lydbøger gør det kristne budskab let tilgængeligt for mennesker med et synshandicap. Vi hører jævnligt fra vore lånere, at dette tilbud er både til glæde og velsignelse og ikke mindst i år, hvor meget er sat på pause.

Vi kan notere ca. 150 lånere spredt ud over hele landet og endda også en lille flok på Færøerne.

11 gange om året modtager alle medlemmer efter eget valg Lydbladet på en CD eller på mail. Ole Blume både redigerer og indlæser. Hvert nummer af Lydbladet indeholder udover aktuelle meddelelser fra kontoret også forskellige opbyggelige artikler, ligesom der jævnligt krydres med lydoptagelser af foredrag eller musik. Desuden orienteres der løbende om nyindlæste bøger.

Også her kan henvises til vores hjemmeside, hvor man til hver en tid kan finde en opdateret liste over vores nu omkring 1100 bogtitler.

Disse lydbøger kan frit lånes af enhver, som opfylder betingelserne for at blive registreret som låner.

Desuden kan man abonnere på en række tidsskrifter og blade. Vi formidler lige nu 5 forskellige blade.

Aktiviteter

Vi har afholdt 3 ordinære bestyrelsesmøder.

Fredag d. 31. januar blev en kombineret møde- og arbejdsdag i Fredericia.

Onsdag d. 29. april afholdt vi i bedste Corona-stil et telefonmøde.

Onsdag d. 4. november mødtes vi til årets sidste møde i Sdr. Felding.

Ferie med indhold

Corona-krisen tvang os til at aflyse Sommerstævnet i maj og turen til Malaga i september.

På den baggrund holdt vi et telefonmøde og tænkte kreativt.

Vi besluttede at leje et stort poolhus på Rømø fra d. 19. til d. 27. september og indbød til en blanding af Sommerstævne og ferietur. Det blev en stor succes

15 deltagere delte nogle gode dage med bibeltimer, udflugt, hygge og god mad. Vi blev tillige velsignet med det mest vidunderlige septembervejr.

Nordisk samarbejde

I dagene 9.-12. september  2021 er der programsat Nordisk Konference i Sverige.

Igen har Corona udfordret os i planlægningen. I løbet af efteråret er der over nettet afholdt flere planlægningsmøder, hvorfra et godt og spændende program er på vej.

Nordisk Konference er noget helt specielt og vi håber, at mange har lyst til at være med.

Jubilæum

Vi kigger ind i 2021, hvor KABB kan fejre 100 års jubilæum.  Foreningen har været til gavn og glæde for mange i 100 år. Vi kan takke mange ildsjæle for vedholdende og trofast arbejde. Jubilæet vil blive markeret på forskellig vis hen over hele året.

TAK og Afslutning

TAK til daglig leder, Poul Arne Nyborg, som yder et engageret og værdifuldt arbejde. Dagligt skabes der god og venlig kontakt til både medlemmer, lånere og samarbejdspartnere. Poul Arne har tillige blik for, hvor der kan være brug for lidt ekstra vejledning. Af og til får en låner et besøg, hvis vejen falder forbi.

Stor TAK til bestyrelsen, alle ansatte og frivillige, som på hver sin måde og på hver sit felt gør det muligt at bringe evangeliet til blinde og svagsynede.

TAK til enhver, som med gaver, kærlighed og forbøn gavmildt støtter KABB.

 

 Gud er lys, og der er intet mørke i ham.   – Joh 1,5

 

Med disse ord for øje lægger vi trygt KABB’s arbejde i Herrens hænder

Må Gud lade Ordet lyse og lede

Må vi gennem Ham få lov at tænde Lys

for… De skal se Gud

 

Sdr. Felding, december 2020

Lene Friis Thorkildsen

Formand