Spring menu over og gå til indholdVend tilbage til forsidenGå til vores guide for tilgængelighed

Årsberetning

Vi kan i KABB se tilbage på 2018 med glæde, med optimisme og ikke mindst med stor taknemmelighed.

Den røde tråd gennem alle vores aktiviteter og arrangementer er budskabet om Guds kærlighed og løfter til os alle.

Igen i år kan vi notere god opbakning til såvel sommerstævne som de to temadage.

Et synshandicap og ikke mindst den kristne tro er to vigtige fællesnævnere, som gør fællesskabet i KABB til noget helt særligt.

Det fællesskab vil vi meget gerne dele med mange flere.

 

Økonomi:

Igen i år har vi følt stor opbakning og gavmildhed fra foreningens venner, medlemmer og lånere. Vi har den glæde, at foreningen igen er blevet betænkt med både gaver og testamentariske bidrag. Hvert eneste bidrag er af stor værdi og udgør samtidig vigtige brikker i det økonomiske puslespil.

Fra 1. januar 2018 koster et medlemskab af KABB et årligt kontingent på 200 kr, mod tidligere 500 kr. Enhver kan opnå medlemskab og vi kan med tilfredshed konstatere, at vi pr. 31. december 2018 tæller 182 medlemmer, en lille stigning i forhold til sidste år.

 

Synlighed og profilering:

Mange har glæde af det, vi gør og vi gør vort bedste for at nå ud til endnu flere.

Derfor fortæller vi gerne om vort arbejde i kirkelige sammenhænge og foreninger på møder rundt i landet.

I 2018 har 23 foreninger taget imod tilbuddet om et besøg af den daglige leder eller et bestyrelsesmedlem.

Vi annoncerer løbende i blade og tidskrifter, ligesom man kan finde os på vores altid opdaterede hjemmeside.

 

Lydbladet og Lydbiblioteket:

De lydbøger som vi producerer og udlåner, gør det kristne budskab let tilgængeligt for blinde og svagsynede. At det bringer glæde og velsignelse, får vi jævnlig melding om fra lånerne.

Vi har 261 lånere spredt ud over hele landet og endda også en lille flok på Færøerne.

11 gange om året modtager alle medlemmer efter eget valg Kristeligt Lydblad på en CD eller på mail. Hvert nummer indeholder en andagt, opbyggelige artikler og aktuelle meddelelser fra kontoret.

Desuden orienteres der løbende om nyindlæste bøger.

Også her kan henvises til vores hjemmeside, hvor man til hver en tid kan finde en opdateret liste over vores nu omkring 1000 bogtitler.

Disse bøger kan frit lånes af enhver, som opfylder betingelserne for at blive registreret som låner.

Derudover kan man abonnere på en række tidsskrifter og blade.

 

Aktiviteter:

Vi har i 2018 afholdt 3 ordinære bestyrelsesmøder:

Årets første møde fandt sted fredag d. 9. feb. på kontoret i Fredericia. Som tidligere år blev formiddagen brugt til at pakke breve til venner og samarbejdspartnere. Efter frokost afholdtes bestyrelsesmøde med deltagelse af kasserer Steen Klejnstrup Sørensen.

De næste 2 møder blev afholdt fredag d. 25. maj i forbindelse med Sommerstævnet og fredag d. 2. nov. hos Susanne Schmidt Laursen i Herning

Udover daglig leder og de 5 bestyrelsesmedlemmer deltager også frivillig hjælper, Birthe Haahr, Skjern.

 

Temadage:

Vi har med stor succes og udbytte afholdt 2 temadage på kontoret i Fredericia.

11 deltagere var med tirsdag d. 20. marts, da temaet var: ”VIA DOLOROSA – på vej mod påske”.

Tirsdag d. 13. november var der 12 deltagere omkring bordet, hvor temaet var: ”Bøn”, med afsæt i Leif Andersens bog: Jamen bad jeg da for lidt?

Sognepræst ved Sct. Michaelis kirke, Fredericia Kristoffer Simonsen gav med et levende og tankevækkende oplæg god inspiration til deltagernes efterfølgende samtale.

 

Sommerstævne:

I dagene 25.-26.-27. maj løb årets Sommerstævne af stabelen på Fuglsangcentret i Fredericia med 31 deltagere.

Temaet for stævnet havde vi kaldt: ”Bibelske personers tro”.

Ud fra evangelierne og medbragte egne skulpturer fortalte Gert Grube fredag aften om Jesu mor, Maria.

Lørdag formiddag fortalte Poul Arne Nyborg om ”Nehemias” stærke tro.

Lørdag eftermiddag sad Christa Clement Nyborg, sproglærer, tidl. organist og underviser på Løgumkloster Kirkemusikskole ved flygelet og ved mikrofonen. Gennem fællessang og klare vidnesbyrd fra Ingrid Andersen, Oda Christensen og Martha Kloster kom vi rundt om emnet ”Sange om troen”.

Efter en gang stolegymnastik ved Martha kloster og en god middag var vi klar til festaftenen. Marianne Youssef, ægyptisk gift og tidl. bosat i Cairo talte levende og engageret over emnet: ”Kristen i en kirke grundlagt af evangelisten Markus”.

Søndag formiddag deltog vi traditionen tro i gudstjenesten i Sct. Michaelis Kirke. Efter frokost spredtes vi igen ud over hele landet med gode og berigende dages oplevelser i bagagen.

 

Nordisk samarbejde:

I dagene 1.-4. august 2019 er det igen tid til Nordisk Konference, denne gang i Norge.

I den anledning deltog den daglige leder og formanden d. 20.-21. august 2018 i et planlægningsmøde på Sole Gjestegård. Her midt i Norges dejlige natur og på et charmerende hotel afholdes konferencen i 2019. Vi håber, at vi bliver en rigtig stor flok danskere.

 

Afslutning og TAK:

TAK til daglig leder, Poul Arne Nyborg, for et stort og værdifuldt arbejde. Fra kontoret skabes der dagligt god og venlig kontakt til både medlemmer, lånere og samarbejdspartnere.

KABB er hver dag omsluttet af mange, som på forskellig vis holder ”KABB-hjulene” i gang.

Stor TAK til alle ansatte og frivillige, som på hver sin måde og på hver sit felt gør det muligt at bringe evangeliet til blinde og svagsynede.

TAK til enhver, som med gaver, kærlighed og forbøn gavmildt støtter KABB.

 

Jeg er vintræet, I er grenene. Den, der bliver i mig, og jeg i ham, han bærer megen frugt. For skilt fra mig kan I slet intet gøre. Johs. 15,5

 

Må Gud velsigne KABB og vores fælles virke.

Må hver enkelt af os formå at være kirke.

Må vi formå at tænde Lys og vise vej

– for De skal se Gud

 

Sdr. Felding, december 2018

Lene Friis Thorkildsen

Formand