Bliv medlem!

KABB er en frivillig forening, der i høj grad lever af gaver og bidrag fra enkeltpersoner.

Alle, der kan tilslutte sig foreningens formål, og vil arbejde for dette, kan blive medlemmer.

Medlemskontingentet for 2018 er 200 kr, som kan indbetales til KABBs konto 7160 – 1823397 eller via MobilePay på 96 903. Mærk indbetalingen “Kontingent”.

Medlemmer modtager Kristeligt Lydblad der udsendes 11 gange årligt på CD eller mail. Lydbladet kan aflyttes på Daisy- og MP3-afspiller, PC osv.

Både blinde og seende kan blive medlemmer.