Print This Page

Tidligere sommerstævner

Tidligere sommerstævner

 

3-4 dage hver sommer arrangerer KABB sommerstævne.

Det er et godt fællesskab om Guds ord, bøn, sang og nadverbord. Hvert andet år er der generalforsamling med beretning, aflæggelse af regnskab, drøftelse af KABB´s arbejdsgrene og valg til bestyrelse.

 


Sommerstævneprogram 2015


Tema: Den nye jord


Fredag den 29. maj

Kl. 19.30: Aftensamling v. daglig leder i KABB, Poul Arne Nyborg: ”Glemmer man ikke den gamle jord, når man ser frem til den nye?”

Kaffe og hygge


Lørdag den 30. maj

Morgenmad

Kl. 9.30 Bibeltime: ”Håbet om den nye jord” v. tidl. bibelskolelærer, Jan Frost, Hedensted

Formiddagskaffe, og derefter samtale i grupper

Kl. 12.00 Frokost

Kl. 13.30 Generalforsamling

Kl. 15.00 Kaffe

Kl. 16.00 Ole Blume, der redigerer Kristeligt Lydblad fortæller om sit arbejde med bladet, og som mediekonsulent i Viborg Stift.

Kl. 18.00 Middag

Kl. 19.30 Festaften: "Himmelglæde i livet med blindestok" v. Lene Friis ThorkildsenSøndag den 31. maj

Morgenmad

Kl. 10.00 Gudstjeneste i Sct. Michaelis Kirke, Fredericia

Kl. 12.00 Frokost

Afrejse


  

Sommerstævne 2014

"Med Herren som ledsager"

 

23.-25. maj 2014

- hvor vi bl.a. var sammen om...

 

Bibeltime: Enok - at vandre med Gud v/ Svend Aage Jacobsen, Haderslev

Aftenprogram v. Margit Skov og Erik Back Pedersen, Børkop

Bibeltime: "Selv om jeg går i mørkets dal, frygter jeg intet ondt, for du er hos mig". Tre menneskers vidnesbyrd om Gud v/ Poul Arne Nyborg

Udflugt til Christianskirken, hvor sognemedhjælper Esther Jensen fortalte om Bjørn Nørgaards glasmosaikker og altertavlen med "Den sidste nadver".

Festaften: Safari - en rejse i Guds plan v/ Ingrid Markussen, Haderslev.Musikalsk indslag v/ Christa Nyborg

Gudstjeneste i Sct. Michaelis KirkeSommerstævne 2013


 

 

 

   Tema: Lyset

 

     31. maj – 2. juni 2013

 

 

 

Programmet bød bl.a. på følgende...


  • Velkomst, præsentation og mindestund

  • Bibeltimer v/ Poul Arne Nyborg

  • Pilgrimsvandring i Sansehaven v/ Ellen Holst Nielsen

  • Generalforsamling

  • Sangtime v/ Christa Nyborg

  • Kreativ eftermiddag v/ Helle Noer, Brejning

  • Festaften v/ Villy Jacobsen, Børkop: Om Søren Kierkegaard, der i år fylder 200 år.

  • Gudstjeneste i Sct. Michaelis KirkeSommerstævne 2012: 15.-17. juni på Fuglsangcenteret

 

Tema: Ordet til...


Stævneprogrammet indeholdt bl.a.:
• Bibeltimer v/Jens Mortensen

• Foredrag om arbejdet på soldaterhjemmet i Camp Price v/Else Friis Nielsen og Ruth Nielsen
• Sangtime v/Lene Holmgaard

• Festaften om Kaj Munk og dramatisering af "Ordet" v/Jørgen Nørgaard, Skjern

• Sang og musik ved Daniel og Dag Waade
• Gudstjeneste i omegnens kirker

• Foredrag v/ Michael Brautsch

 


 

Sommerstævne 2011: 20.-23. juni på Fuglsangcenteret

 

Tema: Lovsang og tilbedelse


Stævneprogrammet indeholdt bl.a.:
• Aftengudstjeneste v/Tage Rasmussen
• Bibeltimer v/Bjarne Hvid

• Udflugt til Kolding Hus
• Generalforsamling
• Aktivitet f.eks. blindskydning
• Foredrag om Brorson v/Johannes Kloster
• Sangtime v/Astrid Rabæk
• Festaften v/Beate Højlund

Fællesbillede af deltagere ved Sommerstævnet 2009


 

Sommerstævne 2010: 7.- 10. juni på Fuglsangcentret 

 

Tema: Tjeneste

Stævneprogrammet indeholdt bl.a.:

• Aftengudstjeneste v/Peter Nord Hansen

• Bibeltimer v/Heine Holmgaard

• Udflugt til Bibelland i Gårslev

• Sangtime v/Merete Dahl Steffensen

• Tjeneste – igennem kunst v/Gert Grube

• Livskvalitet v/ Lissie Wengel

• Festtale v/Hans Jørgen Wengel

• Rejseoplevelser v/Lissie og Hans Jørgen Wengel

• Musikalsk indslag v/Elisabeth Bøge Nielsen

 


 

Hvorfor deltage i sommerstævner?


Et tilbageblik på sommerstævnet 2010 - af Ingrid Andersen

Fællesskab med venner

 Peter Nord Hansen foran alteret i Hannerup Kirke
For at have fællesskab med nye og gamle venner. Ja, også derfor, men også for at få ny inspiration til at tjene Jesus, ved at formidle evangeliet til mennesker i min hverdag.

Vi ankom til Fuglsangcentret mandag kl. 14.30 og blev budt velkommen af Birte Søgaard. Desværre var vores tidligere formand, Elly Stidsen, forhindret i at være med, men vi fik en hjertelig hilsen fra hende. Derefter mindestund over dem, der var gået hjem til Jesus, en af dem var min mand.

Aftengudstjeneste ved Peter Nord Hansen i Hannerup Kirke. Vi sang skønne lovsange, hørte lignelsen om sennepsfrøet. Sædekornet i vores tjeneste er at så, så tager Jesus ansvaret for væksten. Derefter var der nadver, og vi gik så hjem, hvor vi sluttede aftenen med kaffe og hyggeligt samvær.

Bibeltimer og udflugt

 
Alle tre formiddage fik vi nogle utrolig inspirerende bibeltimer ved sognepræst, Heine Holmgaard, hvor deltagerne blev medinddraget. Vi var også i grupper med spørgsmål lavet af Heine. Her lærte vi rigtig hinanden at kende.
Undervisningen gik ud fra: 1. time: Skabelses og frelsens evangelium. 2. time: Med øjne og ører. 3. time: Med hænder og mund.

Heine Holmgaard står på talerstolen

Konklusion: Mennesket er det mest værdifulde Gud har skabt, Han elsker os med en evig kærlighed.

Udflugten gik i år til Bibelland i Gårslev, hvor Gert Grube viste os en stor samling af kristne figurer, som han selv havde lavet. Hver figur havde sin særlige historie, inspireret af Bibelen. Gert formåede at forkynde evangeliet, medens han fortalte om dem.
Vi drak vores medbragte kaffe ved borde og bænke, der stod udenfor. Så kørte vi hjem, en stor oplevelse rigere.

Tjeneste gennem kunsten ved Gert Grube om aftenen. Gert fortalte om billedkunsten f.eks. i kirkerne, også i malerier af store malere, kunsten i musik, kom han også ind på. Vi kan opleve hele Jesu liv, hvis vi fordyber os i disse.

Sangglæde

Martha og Johannes Kloster synger
Vi havde en dejlig time med Merete Dahl Steffensen, som spillede til dejlige sange. Vi fik rigtig rørt vore stemmer. Man bliver glad og i godt humør af at synge!

Herefter kom Lissie Wengel på banen og fortalte om livskvalitet. Der er så mange forslag til, hvad livskvalitet er, så man må høre foredraget.

Festaften

Om aftenen fik vi en dejlig festmiddag, hvorefter vi samledes til festaften. Hver var der musikalsk indslag ved Elisabeth, som sang nogle meget indholdsrige sange.
Hans Jørgen Wengel talte over emnet: Vi tro på Gud, men stoler vi også på ham? Interessant! Vi fik noget at tænke på.
Aftenen sluttede med, at ægteparret Wengel fortalte om deres rejseoplevelser.
Torsdag efter frokost var det slut, og vi kunne alle tage hjem med nogle værdifulde oplevelser og glæde os til at ses i 2011.


 


  
 

Tilbageblik på sommerstævnet 2009 af Marta Kloster


For 3. gang kørte min mand og jeg til Fuglsangcentret i Fredericia for at deltage i KABBs sommerstævne fra d. 8 til d. 11 juni. Det var med glæde og forventning om nogle gode og indholdsrige dag, sammen med gamle og nye venner, i et kristent fællesskab.

Vi begyndte med eftermiddagskaffe. Derefter var der velkomst, præsentation og mindestund v. formand Elly Stidsen.

Hildegard af Bingen, Fredericia Volde og Kristuskransen

Det første aftenmøde var ved Ester Mikkelsen, som talte over emnet: ”En brændende kristen – Hildegard af Bingen” En skøn og god aften.

Tirsdag formiddag var vi på tur ind til Fredericia Voldene, hvor vi blandt andet så ”Landsoldat pladsen”. Johannes Lund Nielsen fortalte om Fredericias grundlæggelse og guidede os rundt på voldene, som vi nød i det fine vejr

Om eftermiddagen havde vi besøg af Flemming Baatz Kristensen som fortalte om Kristuskransen, og vi sang Kristussange ind imellem. Der var lejlighed til at lave sin egen Kristuskrans, og det var der mange der benyttede sig af. Flemming fortalte om de enkelte perles betydning i kransen, det gjorde han inspirerende og levende, så der var mange, der fik lyst til at bruge Kristuskransen.

Generalforsamling, besøg fra Etiopien og gudstjeneste

Efter middagen var der generalforsamling med valg til bestyrelsen, tre var på valg, ingen af dem ønskede at forsætte i bestyrelsen.Heldigvis var hele fem nye opstillet til bestyrelsen. Valgt blev Lene Friis Thorkildsen, Kibæk, Birthe Christoffersen, Middelfart og Susanne Schmidt Laursen, Herning.

Onsdag formiddag havde vi besøg af Christina og Henrik Nissen. Deres emner var ”At male Kristus for øje” og ”Kristusbilleder fra Etiopien.” Her blev vi mindet om vigtigheden af at have øjnene rettet mod den korsfæstede Jesus Kristus, og hørte om hvad det kan koste at være en kristen i Etiopien.

Kl. 16 var vil alle til en festlig og god altergangsgudstjeneste i Hannerup kirke ved Sten Nielsen Sommersted.

Festaften og kreativt foredrag

Efter en god middag i restauranten, samledes vi til festaften hvor Per Søgaard, talte om "Kristusglæde".

Line og Jacob Friis medvirkede med deres dejlig musikalske indslag. Det var en rigtig god og hyggelig aften, som blev ledet af Jimmi Henriksen, på en god og fornøjeligt måde.

Torsdag formiddag samledes vi igen, denne gang om ”Kristus i kunsten” v. Anders Lind, han tog os med ind i kunstens verden, og de der ønskede det fik mulighed for at male på et stort lærred, og fortælle om de tanke, som man ville male på lærredet. Det blev til mange små fortællinger.

Billedet som det blev til, hænger på KABBs kontor, i Fredericia, til minde om sommerstævnet 2009

Efter en lækker frokost, og nogle dejlige rige dage sammen med ligestillede gode venner, sagde vi farvel til hinanden, og tog berigede hjem, med hjertet fyldt af tak til alle, der medvirkende til, at det blev et godt stævne.