Informationsfoldere kan bestilles ved henvendelse til Kristeligt Lydbibliotek.


Folderen kan også downloades i PDF format ved at klikke her


.