Print This Page

Blade

Kristeligt Lydblad udgives af Kristeligt Arbejde Blandt Blinde.

Udkom­mer 11 gange om året (hver måned undtagen august). Bladet indeholder opbyggelige artikler, stof om indre og ydre mission samt bekendtgørelser af møder og arrangementer i Kristeligt Arbejde Blandt Blin­de. Læserne opfordres til at skrive indlæg til bladet. Indlæggene kan sendes til Lydbibliotekets redaktør, Ole Blume på mail: obl@km.dk. Bladet sendes gratis til medlemmer af KABB.

 


Forrige side: Tidligere konferencer
Næste side: Møder